Bp-2020-17 kodlu projemiz 700 m2 alan üzerine tasarlanmış olup projede kullanılan ekipmanlar aşağıda belirtilmiştir.