Bp-2020-18 kodlu projemiz 600 m2 alan üzerine tasarlanmış olup projede kullanılan ekipmanlar aşağıda belirtilmiştir.